loader image

پیچ و مهره

پیچ و مهره دوچرخه:

پیچ و مهره دوچرخه یکی از ریزترین و مهم ترین قطعات دوچرخه است، که هر کدام از پیچ و مهره ها را در جایگاه درست خود به کار برد و هر پیچ و مهره ای را نباید به دلخواه به هرجایی بست.

مثلا

پیچ های کرپی اورسایز با پیچ های کرپی کوهی و پیچ های کرپیچهارگیچ از هم متفاوت است و یا اینکه در دوچرخه بچگانه مهره میل توگی جلو و عقب از هم متفاوت است

منو اصلی

logo-samandehi